Tarieven en voorwaarden

Fysiopracticum heeft met bijna alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Dit betekent, dat wanneer u bij één van de gecontracteerde maatschappijen verzekerd bent, wij de declaratie van uw behandelingen rechtstreeks met de verzekering afhandelen.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2022 (zie daaronder de tarieven voor 2023)  voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee Fysiopracticum geen contract heeft afgesloten. Patiënten die niet, of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie en de behandelingen, of een deel van de behandelingen zelf betalen.

2022

Verrichting Code Tarief
Video belafspraak 510 € 34,15
Reguliere zitting 1000 € 34,15
Zitting incl. toeslag uitbehandeling 1001 € 51,20
Zitting incl. inrichtingstoeslag       1002 € 42,65
Manuele therapie 1200 € 49,90
Groepsbehandeling 1300  € 19,43
Groepsbehandeling 2p 1301 € 33,60
Groepsbehandeling 3p 1302 € 25,20
Groepsbehandeling 4p 1303 € 14,70
Eénmalig fto 1400 € 57,75
Eénmalig fto aan huis 1401 € 86,65
Lange zitting (complex) 1700  € 47,25
Lange zitting aan huis 1701 € 59,85
Screening (DFT 1850  € 15,75
Screening (DFT) aan huis 1851 € 29,40
Screening, intake & onderzoek 1864 € 49,90
Intake & onderzoek na verwijzing 1870 € 42,00
Intake & onderzoek na verw. aan huis 1871 € 63,00
Eenvoudige, korte rapporten 1900 € 35,70
Gecompliceerde, lange rapporten 1901 € 66,30
Telefonische zitting 1920 € 11,05
Niet nagekomen afspraak 2000 € 34,15
Niet nagekomen afspraak aan huis 2001 € 51,20

 

2023 

Verrichting Code Tarief
Video belafspraak 510 € 39,95
Reguliere zitting 1000 € 39,95
Zitting incl. toeslag uitbehandeling 1001 € 59,95
Zitting incl. inrichtingstoeslag       1002 € 49,95
Manuele therapie 1200 € 58,50
Groepsbehandeling 1300  € 22,75
Groepsbehandeling 2p 1301 € 39,50
Groepsbehandeling 3p 1302 € 29,50
Groepsbehandeling 4p 1303 € 16,50
Eénmalig fto 1400 € 67,75
Eénmalig fto aan huis 1401 € 101,50
Lange zitting (complex) 1700  € 55,30
Lange zitting aan huis 1701 € 70,00
Screening (DFT) 1850  € 18,50
Screening (DFT) aan huis 1851 € 34,50
Screening, intake & onderzoek 1864 € 58,50
Intake & onderzoek na verwijzing 1870 € 49,25
Telefonische zitting 1920 € 12,95
Niet nagekomen afspraak 2000 € 39,95
Niet nagekomen afspraak aan huis 2001 € 59,95

  

 

Betalingsvoorwaarden Fysiopracticum

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd, worden bij u persoonlijk in rekening gebracht tenzij anders afgesproken met de behandelende fysiotherapeut. Bij onvoldoende verzekering wordt het bedrag later alsnog bij de cliënt geïncasseerd. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan is de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Fysiopracticum kan u ook verzoeken om de behandeling direct via een pinbetaling  te voldoen. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Fysiopracticum gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Fysiopracticum gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.