Beweegprogramma’s

Fysiopracticum verzorgt speciale beweegprogramma’s bij de zorgprogramma’s Angst en Depressie, COPD, Diabetes, Hart- en vaatziekten, Ouderen en Overgewicht.

In een beweegprogramma
•  leert u omgaan met uw fysieke beperkingen
•  leert u uw fysieke mogelijkheden en grenzen kennen
•  vergroot u uw uithoudingsvermogen
•  krijgt u meer ziekte-inzicht en meer zelfvertrouwen.

Wat houdt een beweegprogramma in?
•  een intakegesprek, inclusief een aantal metingen (lengte, gewicht, bloeddruk, buikomvang) en vragenlijsten
•  een behandelplan op maat; u stelt samen met de fysiotherapeut uw beweegprogramma op.
•  tussentijdse metingen
•  een eindgesprek en een persoonlijk beweegadvies
•  de mogelijkheid om na afloop van uw beweegprogramma te blijven sporten in onze praktijk (voor eigen rekening) of dat u verder blijft bewegen bij een reguliere sportclub (bijvoorbeeld bij Sportschool Techno in Wijk bij Duurstede).

De verwijzing

De programma’s zijn enkel te volgen op verwijzing van huisarts of specialist.

• Op de verwijzing dient duidelijk de diagnose vermeld te worden en dat het om een beweegprogramma gaat. Dus overgewicht/diabetes type II/COPD /hart- en vaatziekten.

• Let erop dat er op de verwijzing niet staat dat u voor medisch fitness of fysiofitness verwezen bent (dat is namelijk géén fysiotherapie en géén beweegprogramma).

De intake

U komt voor het intakegesprek bij de fysiotherapeut. Wat moet u meenemen?

• De verwijzing van huisarts of specialist
• Verzekeringsgegevens
• De ingevulde vragenlijsten
• De naam van eventuele medicijnen

De trainingen

De eerste twee maanden komt u twee keer per week trainen. De laatste maand (vanaf 16 trainingen) komt u nog één keer per week bij ons trainen. U wordt geacht dan te starten met uw zelfstandige beweegactiviteit. Op deze manier wordt u niet in het diepe gegooid en kunnen wij nog bijsturen en coachen waar nodig. Ook kunt u het zelfstandig bewegen op deze manier rustig opbouwen.

De educatieblokken

Gedurende het programma krijgt u een aantal coachingsgesprekken. Dit gesprek met een speciaal opgeleide fysiotherapeut is bedoeld om te bepalen wat uw persoonlijke doelen zijn. Maar ook om u te begeleiden in het nastreven van deze doelen. Daarnaast zullen er een aantal verplichte groepseducatiemomenten plaatsvinden.

Einde programma

Als uw 20 trainingen erop zitten gaat u zelfstandig door met bewegen. Wij adviseren om dit minimaal twee keer per week te doen. U bent volledig vrij in het kiezen van een beweegactiviteit. Belangrijk is dat u een activiteit kiest die bij u past. Als u iets kiest met tegenzin is het heel moeilijk vol te houden. Ook adviseren wij een georganiseerde activiteit. Dit geeft meer een stok achter de deur dan wanneer u ervoor kiest om te gaan wandelen.

Follow-up gesprekken

Een maand na beëindigen van uw programma en 6 maanden na dit laatste gesprek zullen er nog twee coachingsgesprekken plaatsvinden. Dit worden follow-up gesprekken genoemd. Onderzoek heeft aangetoond dat follow-up gesprekken van wezenlijk belang zijn in het blijven volhouden van een gezonde leefstijl.

Vragenlijsten

Om er zo goed mogelijk achter te komen waar bij u de knelpunten in de gezondheid, maar ook in uw gezondheidsgedrag zitten vragen wij u om een aantal vragenlijsten in te vullen.Op die manier kunnen we uw vooruitgang objectiveren en kunnen we uw beter monitoren en bijstellen waar nodig.

Zorgverzekeraars

De beweegprogramma’s vallen onder de noemer Fysiotherapie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan hoeveel vergoeding u krijgt van uw zorgverzekeraar.

Fysiopracticum is m.i.v. 4 maart 2015 een Pluspraktijk voor de zorgverzekeraar Achmea. De beweegprogramma’s worden, overeenkomstig uw polis, door Achmea vergoed.