D.A.M.

De afkorting D.A.M. staat voor: Driedimensionale Arthrokine-matische Mobilisatie. De fysiotherapeut heeft zich bekwaamd in mobiliserende handgrepen, gericht op het opheffen van functiestoringen in gewrichten.

De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het bindweefsel van beperkt beweeglijk gewrichten juist slapper is geworden dan voorheen. Het “rekken” van kapsel en banden is daarmee een verouderde behandelwijze. Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het verstoord bewegen van het gewricht gedurende het doorlopen van een bewegingstraject, op basis van een veranderde positie van de bewegingsassen van het gewricht. Deze functiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat; in de orthopedie, aangeduid als bijvoorbeeld: PHS, arthrosis deformans, tendinitis, myalgie, HNP, bursitis, etc. Door middel van de D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren. Op deze wijze wordt de functieproblematiek, die ten grondslag ligt aan de klachten van de patiënt, opgeheven. Een dergelijke behandeling is niet symptomatisch maar oorzakelijk.